Inspiratiesessie voor VA’s/Freelance Office Professionals: Werkgeluk

We leven in een snel veranderde wereld. De toegenomen dynamiek en uitdagingen vraagt veel van management/ondernemers en managementondersteuners/virtual assistants. Aandacht voor gelukkig werken werkt daarbij als een buffer tegen de toegenomen stress en dynamiek van deze tijd. Gelukkig(er) Werken is daarbij geen doel op zich maar helpt mensen zichzelf beter te leren sturen in deze turbulente tijden. Én dit leidt weer tot een betere dienstverlening, efficiënter werken en meer geluk in werk en privé.

Welles! Office Academy wil VA’s de mogelijkheid geven zelf aan de slag te gaan met hun eigen werkgeluk door middel van deze Inspiratiesessie.

Deze Inspiratiesessie bestaat uit drie delen:

Het eerste deel van de sessie gaat over wat gelukkig werken is. We kijken daarbij ook wat er niet mee bedoeld wordt. De workshop zelf is steeds een combinatie van kennis en ervaren waarbij ook wordt gekeken naar het eigen geluk in het werk. Door middel van korte opdrachten en oefeningen wordt duidelijk wat werkgeluk is, hoe het staat met het eigen geluk in het werk en hoe je dit zelf kan beïnvloeden.

Het tweede deel van de sessie gaat over wat bepalend is voor gelukkig werken. Veel mensen denken dat de omgeving bepalend is voor hoe gelukkig je je voelt in je werk. Dit blijkt echter een kleiner deel te zijn dan vaak gedacht. We hebben dus veel meer invloed op ons eigen geluksniveau dan we denken.

Het derde deel gaat over wat je kan doen om je eigen geluk in het werk te beïnvloeden. We gebruiken daarbij een driedeling. Ten eerste het vergroten van een gevoel van autonomie, ten tweede het vergroten van een gevoel van verbinding en ten derde het vergroten van het gevoel van competentie. Bij ieder onderdeel staan we even stil wat dit betekent en hoe je daar in de dagelijkse werkpraktijk zelf invloed op kan hebben.

We sluiten af met een praktische actieplan wat je kunt gebruiken om je werkgeluk te vergroten. De Inspiratiesessie is inspirerend en biedt directe concrete tools om direct toe te kunnen passen in je eigen werk.

Deze Inspiratiesessie wordt verzorgd door Onno Hamburger. Onno is oprichter van Gelukkig Werken Nederland en schrijver van de bestseller ‘Gelukkig Werken’. Onno wordt in Nederland gezien als expert en thoughtleader op het gebied van Gelukkig Werken. Hij is een veelgevraagd trainer en coach en geeft regelmatig workshops en lezingen over werkgeluk in binnen- en buitenland.

Datum: 18 oktober 2019

Tijd: 9.00-13.00 uur (incl. lunch) 

Locatie: Smart Business Park, Kanaalweg 18 (gebouw C1 – te herkennen aan logo Coherent), 3526 KL Utrecht

Kosten: € 197,- excl. 21% btw